Triệt tiêu mầm mống tranh chấp

Cùng nhau ngồi lại giải quyết gút mắc là cách ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp Trở về sau chuyến nghỉ mát ngắn hạn tại Phan Thiết, tinh thần của gần 150 công nhân (CN) Công ty TNHH May An Bì...

Kinh nghiệm quý từ những thỏa ước tiến bộ

Sự đồng lòng của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp việc ký kết thỏa ước lao động thuận lợi hơn Chia sẻ về quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước la...

Thương lượng phải nhạy bén

Để thương lượng thành công thì nội dung thương lượng phải có lý có tình, đặc biệt là hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động Mới đây, khi Công đoàn (CĐ) cơ sở niêm yết những điều khoản mớ...

Tăng đối thoại, tạo thông hiểu

Khoảng 3 năm nay, định kỳ hằng tháng, tại Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam (gọi tắt là Công ty Minh An, KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai) diễn ra đối thoại giữa Ban giám đốc, người lao động, C...