CÓ NÊN CẤM ĐÌNH CÔNG VÀ BẾ XƯỞNG KHÔNG?

“Quan hệ lao động tại Ấn Độ” Về mặt lý thuyết, cả người sử dụng lao động và người lao động đều có thể tự do chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ điều khoản nào được đưa ra và tìm kiếm các điều khoản có lợi ...

KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN THỐNG KÊ LAO ĐỘNG

KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN THỐNG KÊ LAO ĐỘNG Khuyến nghị: R170 Địa điểm: Geneva Phiên họp của Hội nghị: 71 Ngày phê chuẩn:  25/ 06/ 1985 Phân loại chủ đề: Thống kê Lao động Chủ đề: Quản lý và kiểm tra...