Tập huấn hoà giải viên tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7/8/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tổ chức Chương trình tập huấn hoà giải viên cho các Hoà giải viên ...