THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo xét tuyển viên chức năm 20...

Toạ đàm quan hệ lao động tháng 10

Trong khuôn khổ Mạng lưới quan hệ lao động Việt Nam (IRNet) và Chương trình hoạt động năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD) trân trọng kính mời các quý vị đại biểu tới tham dự...