Toạ đàm quan hệ lao động tháng 10

Trong khuôn khổ Mạng lưới quan hệ lao động Việt Nam (IRNet) và Chương trình hoạt động năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD) trân trọng kính mời các quý vị đại biểu tới tham dự...