Tính lương ngày làm việc thứ 7?

Nội quy lao động của Công ty K quy định người lao động chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật. Vậy người lao động đi làm việc vào ngày thứ 7 thì tiền lương của người la...