Bản tin quan hệ lao động tháng 10

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc về thông tin trong lĩnh vực quan hệ lao động, đồng thời cũng tiếp nối hoạt động bản tin điện tử, CIRD trân trọng giới thiệu bản tin điện tử số tháng 10 với chủ đề: Bình đ...

Thuật ngữ: Người sử dụng lao động (Employer)

Việc xác định đúng và rõ nội hàm, ý nghĩa cũng như bối cảnh sử dụng của các khái niệm, thuật ngữ về quan hệ lao động không những có ý nghĩa về mặt học thuật, mà còn có ý nghĩa thực đối với những ngườ...