Quan hệ lao động là gì

Quan hệ lao động (Industrial relations/Labour relations) Những mối quan hệ cá nhân và tập thể giữa những người lao động và những người sử dụng lao động tại nơi làm việc và nảy sinh từ công việc, cũng...

Các nguyên lý quan hệ lao động

Tiếp nối viêc giới thiệu nội dung cuốn “Các nguyên lý quan hệ lao động”, CIRD trân trọng giới thiệu các nội dung: Chương II: Các chủ thể quan hệ lao động Chương III: Các cơ chế quan hệ la...