50 câu hỏi về tổ chức của người lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được quyền thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện,...

Sổ tay: Hướng dẫn kỹ năng hoà giải

Hòa giải là một trong những nghiệp vụ cơ bản nhất trong ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Trong luật pháp và thực tiễn ở hầu hết các quốc gia hòa giải luôn được coi là bước ưu t...

Sổ tay: Hướng dẫn đối thoại tại nơi làm việc

Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc là nguyên tắc, đồng thời là biện pháp phổ biến và hiệu quả nhằm giảm thiểu xung đột, tăng năng suất lao động và tăng cường sự gắn kết của người lao động với doan...