Quy định về cho thuê lại lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được t...

Bản tin quan hệ lao động tháng 10

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc về thông tin trong lĩnh vực quan hệ lao động, đồng thời cũng tiếp nối hoạt động bản tin điện tử, CIRD trân trọng giới thiệu bản tin điện tử số tháng 10 với chủ đề: Bình đ...