Cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp

Shop steward

  • Công đoàn Malta có một đại diện tại nơi làm việc gọi là “cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp”, là cầu nối hiệu quả giữa ban chấp hành công đoàn và bộ máy quản lý. Chủ yếu thông qua các cán bộ công đoàn mà công đoàn có thể giám sát các hoạt động tại nơi làm việc. Nhìn chung, công đoàn Malta có xu hướng tập trung mạnh mẽ vào việc đào tạo chính quy và không chính quy. Sự tham gia của người lao động tại nơi làm việc tiêu biểu cho nhiệm vụ của cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp hơn là các thiết chế đại diện truyền thống.

(Gianni Arrigo and Giuseppe Casale, 2006, Compilation of selected terms on workers’ participation)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thirteen − six =