Ban đại diện người lao động

Work council

  • Áo: Do văn bản pháp luật về lao động của Áo tách biệt công nhân cổ trắng và công nhân cổ xanh nên quy định về việc bầu cử ban đại diện người lao động dựa trên hai nhóm lao động này cũng khác nhau (mỗi nhóm có từ 5 người lao động trở lên), ví dụ ban đại diện người lao động của công nhân cổ xanh và ban đại diện người lao động của công nhân cổ trắng, mặc dù vậy người lao động của cả hai hội đồng có thể quyết định thành lập một ban đại diện người lao động phối hợp. Những vấn đề mà cả hai nhóm cùng quan tâm sẽ do ban đại diện phối hợp trên (bao gồm tất cả các thành viên của cả hai ban đại diện) giải quyết.
  • Hi Lạp: Là tổ chức đại diện cho người lao động và sự tham gia của họ trong những doanh nghiệp có tối thiểu 50 lao động hoặc 20 lao động trong trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn. Trong đó các thành viên hoàn toàn là người lao động, được bầu cử trực tiếp thông qua bỏ phiếu kín.

         Ban đại diện người lao động gồm 3 thành viên đối với doanh nghiệp có từ 300 lao động trở xuống, gồm 5 thành viên đối với doanh nghiệp có từ 301 đến 1000 lao động và có 7 thành viên với doanh nghiệp có trên 1000 lao động. Một tuần sau khi bầu cử, ban đại diện sẽ họp bàn để bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký. Chủ tịch – người thay mặt cho ban đại diện sẽ tiến hành cuộc họp định kỳ một tháng một lần (cộng với các cuộc họp bất thường khi có đề nghị của trên 1/3 số thành viên) và phải đề ra chương trình họp, bao gồm bất cứ vấn đề nào do 1/3 số thành viên hoặc người sử dụng lao động đề xuất. Chương trình sẽ được thông báo tới người sử dụng lao động và các thành viên của ban đại diện 5 ngày trước cuộc họp. Các thành viên của ban đại diện được phép dành 2 tiếng mỗi tuần để thực hiện nhiệm vụ của mình nếu điều đó thực sự cần thiết và trong thời hạn hợp đồng tại doanh nghiệp, họ được quyền nghỉ tổng cộng 12 ngày hưởng nguyên lương để tham gia các khóa đào tạo.

(Gianni Arrigo and Giuseppe Casale, 2006, Compilation of selected terms on workers’ participation)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

4 × 2 =