50 câu hỏi về tổ chức của người lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được quyền thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện,...