8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6/1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động, bao gồm: quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; quyền tự do không bị cưỡng bức hay bắt buộc lao động; quyền được đối xử bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc làm nghề nghiệp; xóa bỏ một cách có hiệu quả lao động trẻ em. Bốn quyền và nguyên tắc cơ bản đó của ILO được thể hiện trong 4 cặp công ước gồm: Côn­g ước số 87 và 98 về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; Công ước 29 và 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc; Công ước số 100 và 111 về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp; Công ước số 138 và 182 về xóa bỏ lao động trẻ em.

Là thành viên của ILO, Việt Nam có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và hiện thức hóa một cách có thành ý 8 Công ước cơ bản này.

 

 

484

Để giúp bạn đọc tham khảo như một tài liệu trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trân trọng giới thiệu ấn phẩm: “8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế” ./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

17 − 9 =