Vai trò của Nhà nước trong thương lượng tiền lương ở Singapore

* Nguyên tắc ba bên trong chính sách tiền lương

Để điều tiết tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh, Chính phủ, tổ chức người sử dụng lao động và công đoàn ở Singapore cùng chia sẻ quan điểm là không phải điều gì cũng được quy định bằng luật pháp. Nhận thấy tiền lương luôn là nguyên nhân chính gây ra mối bất hòa giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp (DN) tự chi trả lương (không có sự điều tiết của Nhà nước) dẫn đến việc tăng lương bừa bãi, không kiểm soát được và gia tăng tranh chấp lao động. Vì vậy, Singapore không áp đặt một mức tiền lương tối thiểu đối với các DN. Thay vào đó, chính sách về lương tập trung vào tìm kiếm mức tăng lương hợp lý dựa trên các khuyến nghị đã được thông qua của các cơ chế, thiết chế ba bên, bao gồm: Hội đồng tiền lương quốc gia và các cơ chế mềm bao gồm các ban, ủy ban và các sáng kiến ba bên khác.

* Ban hành Hướng dẫn tiền lương hàng năm dựa trên các khuyến nghị ba bên của HĐTLQG

Năm 1972 Singapore trải qua quá trình hiện đại hóa nhanh chóng, dẫn tới những kỳ vọng về tăng lương của NLĐ. Vì vậy, Chính phủ đã thành lập HĐTLQG gồm có 30 thành viên đại diện chia đều cho ba bên Chính phủ, Công đoàn và tổ chức NSDLĐ.

Là một thiết chế nhà nước, HĐTLQG có chức năng tư vấn cho Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương hàng năm phù hợp với sự phát triển kinh tế và xã hội của Singapore. Hội đồng xem xét các yếu tố tăng trưởng kinh tế, lạm phát, việc làm, triển vọng tăng trưởng trong nước, khu vực và trên thế giới,…. Trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị (định hướng) về việc thực hiện lương hàng năm, đặc biệt là mức tăng tiền lương tại các DN.

Những hướng dẫn về tiền lương được áp dụng cho cả DN có công đoàn hoặc không có công đoàn, cả khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước, áp dụng cho mọi NLĐ, bao gồm cả lao động quản lý và điều hành.

Mặc dù việc thực hiện là không bắt buộc, nhưng những hướng dẫn này đều được áp dụng một cách rộng rãi. Chính sự không ràng buộc về mặt pháp lý của những hướng dẫn này đã tạo điều kiện cho hai bên trong QHLĐ tại DN thương lượng, điều chỉnh mức lương một cách linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình mà không tách rời mặt bằng hay xu hướng tiền lương chung của thị trường.

Ban đầu nhiệm vụ của HĐTLQG là đưa ra khuyến nghị tăng lương theo tỷ lệ hàng năm nhằm tránh đình công, đóng cửa DN hoặc đàm phán quá lâu. Qua thời, gian, các khuyến nghị về lương của HĐTLQG được mở rộng nhằm thực hiện các mục tiêu khác rộng lớn và gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển đất nước hơn. Đó là: Tham gia vào cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao năng suất lao động để có thể cạnh tranh tốt hơn; Tham gia xử lý khủng hoảng do các cú sốc kinh tế từ bên ngoài tác động xấu đến NLĐ; và Tham gia vào các mối QHLĐ, bởi việc tăng lương có nghĩa là các bên đàm phán thành công khi có sự hướng dẫn phù hợp mà không xảy đình công hoặc đóng cửa DN.

Nhờ sự tư vấn thiết thực của Hội đồng tiền lương – trụ cột của hệ thống QHLĐ, nền kinh tế Singapore luôn giữ được ổn định, tiền lương của NLĐ vẫn tăng mà sức cạnh tranh của các DN không suy giảm. Thực tế là từ năm 1978 đến nay, ở Singapore không còn xảy ra đình công có nguyên nhân tranh chấp về tiền lương.

Untitled

* Vận hành các cơ chế “mềm” nhằm thể hiện ý đồ của Nhà nước đối với tiền lương

Ngoài cơ chế “cứng” nói trên, nguyên tắc ba bên còn được áp dụng trong việc hình thành một loạt các Ủy ban, Hội đồng hay nhóm làm việc ba bên theo cơ chế “mềm”. Singapore có khoảng 20 cơ chế mềm trong đó có 3 cơ chế trực tiếp liên quan đến tiền lương (Ủy ban ba bên về cải cách tiền lương; Ủy ban ba bên về xem xét lại hệ thống lương linh hoạt và Ủy ban ba bên về tái cơ cấu lương ) trực thuộc Bộ Nguồn nhân lực Singapore. Thông qua các cơ chế tham vấn ba bên, những ý đồ của Nhà nước được áp đặt “mềm” thay vì áp đặt một cách “cứng” qua cơ quan hành pháp, đã tạo được sự đồng thuận xã hội cao.

Tóm lại, bất cứ vấn đề gì liên quan tới quyền lợi của NLĐ, DN và của quốc gia đều có một hình thức thiết chế ba bên (thiết chế “cứng” hoặc thiết chế “mềm”) để xử lý và ra quyết định, và được coi là kết quả của sự đồng thuận xã hội.

Sự hợp tác ba bên và cùng nhau hành động vì lợi ích của các bên và lợi ích quốc gia là một trong những yếu tố giúp Singapore đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, biến Singapore thành một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh đứng hàng đầu thế giới trong khi vẫn tạo được cơ hội việc làm tốt và quyền lợi của NLĐ được bảo đảm.

CIRD

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *