Tỷ lệ thất nghiệp Quý III năm 2015

Theo Tổng cục thống kê, tính tới Quý III năm 2015 cả nước có 1128,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15,9 nghìn người so với Quý II năm 2015.

Đáng chú ý, trong khi số người thất nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật có xu hướng giảm (24 nghìn người) so với Quý II năm 2015 thì số người thất nghiệp có trình độ lại có xu hướng gia tăng. Theo đó:

  • Số người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp tăng 24,1% so với Quý II năm 2015, lên con số 117,3 nghìn người;
  • Số lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp chiếm 20,0%, tăng 26,1 nghìn người; đưa số thất nghiệp của nhóm này lên tới 225,5 lao động.

ty-le-that-nghiep-chia-theo-trinh-do

Sự bất cập trong tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên so với tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm không có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặt ra các vấn đề về chính sách thu hút đầu tư cũng như cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo.

CIRD

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *