Tổng kết Hồ sơ QHLĐ giai đoạn 2014 – 2017 và định hướng nội dung Hồ sơ QHLĐ năm 2018

Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được giao nhiệm vụ hỗ trợ các tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động.

Một trong các nội dung quan trọng của Đề án Phát triển Quan hệ lao động là xây dựng và triển khai Hồ sơ quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2014 -2017 một số địa phương đã triển khai Hồ sơ Quan hệ lao động, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình thí điểm Hồ sơ quan hệ lao động giai đoạn 2014-2017 và đổi mới hồ sơ quan hệ lao động theo hướng phát huy vai trò tích cực hơn của cơ quan nhà nước trong hỗ trợ quan hệ lao động doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tổ chức Hội nghị “Tổng kết Hồ sơ quan hệ lao động giai đoạn 2014 – 2017 và định hướng nội dung Hồ sơ quan hệ lao động năm 2018” ngày 7/8/2018 tại TP.HCM.

IMG_3034

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng kết về quá trình triển khai thực hiện Hồ sơ quan hệ lao động, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Hồ sơ quan hệ lao động của tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Để khắc phục những hạn chế của Hồ sơ quan hệ lao động theo cách tiếp cận cũ, các đại biểu đã cùng thảo luận về các ý tưởng đổi mới Hồ sơ quan hệ lao động và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động đã giới thiệu nội dung Hồ sơ quan hệ lao động phiên bản mới cùng một số lưu ý khi triển khai thực hiện.

CIRD

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *