Tọa đàm “Phân tích và đánh giá hệ thống quan hệ lao động tại các doanh nghiệp”

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ luôn là mục tiêu của mọi doanh nghiệp. Nhằm tiến tới hỗ trợ doanh nghiệp tự kiểm tra phân tích, đánh giá hệ thống quan hệ lao động, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD) triển khai hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Hồ sơ quan hệ lao động (2018). Trong khuôn khổ hoạt động xây dựng Hồ sơ quan hệ lao động và nhằm chia sẻ thông tin trong Mạng lưới quan hệ lao động Việt Nam (IRNet), CIRD tổ chức Tọa đàm “Phân tích và đánh giá hệ thống quan hệ lao động tại các doanh nghiệp” ngày 30/5 tại Bộ LĐTB&XH.

IMG_1460_Fotor

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về mặt ý nghĩa, các chỉ tiêu cũng như cách thức xây dựng Hồ sơ quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Là công cụ phục vụ cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển quan hệ lao động, Hồ sơ quan hệ lao động được đánh giá cao về sự cần thiết. Tuy nhiên, để phát huy được đúng vai trò thì Hồ sơ quan hệ lao động cần phải được nghiên cứu và khảo sát tại những doanh nghiệp cụ thể.

image1_Fotor

Định nghĩa: Hồ sơ quan hệ lao động doanh nghiệp là một hệ thống các tài liệu về quan hệ lao động do doanh nghiệp xây dựng, lưu trữ và cập nhật định kỳ với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn nhằm phục vụ cho việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm việc.

Mục đích: Doanh nghiệp xây dựng Hồ sơ Quan hệ lao động doanh nghiệp nhằm tự phân tích, đánh giá, rà soát và đổi mới hệ thông quan hệ lao động một cách liên tục, đầy đủ với sự hỗ trợ chuyên gia bên ngoài và sự tham gia nhiều nhất của người lao động.

Cấu trúc Hồ sơ Quan hệ lao động doanh nghiệp

Hồ sơ Quan hệ lao động doanh nghiệp gồm những tài liệu sau:

  1. Bản cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp về những nỗ lực thúc đẩy quan hệ lao động trong doanh nghiệp (Sau khi được tư vấn)
  2. Chính sách của doanh nghiệp trong xây dựng và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm việc (Mục tiêu; nguyên tắc; thiết lập và duy trì hiệu quả các cơ chế quan hệ lao động tại nơi làm việc; rà soát, đánh giá và đổi mới hệ thống quan hệ lao động…) (Doanh nghiệp xây dựng sau khi được tư vấn)
  3. Bản ghi tổng quát – quan hệ lao động doanh nghiệp
  4. Danh sách tiếp nhận thông tin phản hồi của công nhân (qua đường dây nóng/hòm thư điện tử/hòm thư đề xuất…)
  5. Bản ghi khiếu nại nội bộ
  6. Bản ghi tranh chấp lao động cá nhân
  7. Bản ghi tranh chấp lao động tập thể
  8. Báo cáo rà soát, khuyến nghị đổi mới hệ thống quan hệ lao động của cơ quan tư vấn (Từ đây bên tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến các khía cạnh trong hệ thống quan hệ lao động tại nơi làm việc).
  9. Tài liệu hướng dẫn lập và phân tích hồ sơ quan hệ lao động doanh nghiệp
  10. Các tài liệu đính kèm (Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, biên bản các cuộc đối thoại, biên bản giải quyết vụ việc, đơn thư của công nhân ….)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *