Toạ đàm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công tại Bình Dương

Toạ đàm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công tại Bình Dương đã diễn ra vào ngày 28/9/2018. Chủ trì có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH – ông Doãn Mậu Diệp và Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương – ông Đặng Minh Hưng.

IMG_3480

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diện tích tự nhiên 2.695,5km2 với dân số hơn 2 triệu người. Tính đến nay, Bình Dương có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, thu hút trên 33.000 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước và 3.300 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm giải quyết việc làm  cho 45.000 đến 50.000 lao động. Toàn tỉnh hiện có 1.064.000 lao động (chiếm trên 50% dân số của tỉnh), đa số là lao động trẻ, ngoài tỉnh, trong đó lao động nữ chiếm 56%.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4690/VPCP-KGVX ngày 11/6/2013, UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng và ban hành “Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2020” vào ngày 27/11/2013 (Quyết định ố 3047/QĐ-UBND); Đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện số 4054/KH-UBND ngày 27/12/2013, giao Sở LĐTB&XH trển khai Đề án đến các Sở, ban hành có liên quan trong tỉnh và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trong Đề án đạt hiệu quả.

Trong giai đoạn vừa qua, Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan nhà nước; nhóm giải pháp về tăng cường năng lực các chủ thể trong quan hệ lao động; thực hiện và nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể hay giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Bình Dưỡng đã triển khai thí điểm hoạt động xây dựng Hỗ sơ Quan hệ lao động cho doanh nghiệp, xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Hoà giải viên lao động, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng Hoà giải viên lao động và các cán bộ làm công tác quan hệ lao động trong các đơn vị và nhiều hoạt động khác.

IMG_3481

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là CPTPP, thực hiện chính sách lao động tự do trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bình Dương tiếp tục thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, điều kiện mới sẽ dẫn đến nhiều thách thức về cạnh tranh việc làm, tình trạng thất nghiệp, các tổ chức của người lao động ra đời và được công nhận. Vì vậy, tiếp tục triển khai và thực hiện các giai đoạn tiếp theo của Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh là vấn đề trọng tâm và vô cùng quan trọng.

CIRD

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *