Thiết chế tòa án trong quan hệ lao động

Một số nước có tòa án lao động và tòa án quan hệ lao động. Cũng có nước nhập cơ quan trọng tài và tòa án quan hệ lao động thành một thiết chế chung gọi là Tòa án trọng tài lao động (như Singapore). Sự phân định này chỉ là tương đối để làm rõ đối tượng, phạm vi phán xử: tòa lao động thì thiên về xét xử vi phạm luật pháp về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động cá nhân, còn tòa về quan hệ lao động thì xét xử các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động tập thể.

Do phạm vi, đối tượng xét xử là quan hệ lao động tập thể và các chủ thể của mối quan hệ này nên nội dung xét xử của tòa quan hệ lao động chủ yếu là về việc khiếu kiện vi phạm quyền công đoàn, quyền thương lượng tập thể, đối xử bất công bằng đối với hoạt động công đoàn (như cho cán bộ công đoàn nghỉ việc,..).

Như vậy, đối tượng và phạm vi xét xử của tòa quan hệ lao động là giống với cơ quan trọng tài lao động, nhưng giá trị pháp lý của tòa cao hơn cơ quan trọng tài lao động (vì một là tư pháp và một là bán tư pháp).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *