Tham vấn, tham vấn ba bên

Tham vấn (consultation):

  • Là quá trình chia sẻ và bàn thảo thông tin, nhưng một bên vẫn có quyền đưa ra quyết định dựa trên sự bàn thảo và hướng dẫn quy định. Trong hầu hết các trường hợp, giới quản lý là bên đưa ra quyết định cuối cùng.

(Robert Heron, Social dialogue and workplace cooperation – An overview)

  • Một quá trình mà giới chủ tìm hiểu ý kiến của những người lao động, một cách trực tiếp hoặc qua các đại diện của họ về những vấn đề cụ thể, nhưng vẫn giữ quyền ra các quyết định về các vấn đề này.

(David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of Industrial Relations and Related Terms)

Tham vấn ba bên (Tripartite consultation):

  • Sự tham vấn của các cơ quan có thẩm quyền với các tổ chức đại diện cao nhất của người sử dụng lao động và người lao động.

(Heron, R and Unger, L, 1999, Glossary of Labour Administration and Related Terms)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *