Tập huấn về hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Ngày 4-8, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tập huấn cho 26 doanh nghiệp trong các KCN tập trung về hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Đại diện CIRD và VCCI hướng dẫn cán bộ hành chính nhân sự của các doanh nghiệp về các bước xây dựng Thỏa ước lao động; những loại thỏa ước lao động tập thể; quy trình tổ chức thương lượng tập thể hiệu quả; quy trình tiến hành thương lượng, phổ biến kết quả thương lượng; nguyên tắc thương lượng tập thể; các giai đoạn dẫn đến thành công trong thương lượng Thỏa ước lao động tập thể; biện pháp giải quyết trong trường hợp bế tắc trong thương lượng; quy định về điều kiện làm việc … Đồng thời giới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể làm cơ sở cho việc đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật lao động ở địa phương. Qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực, kỹ năng thương lượng thông qua việc tham gia ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và góp phần thúc đầy sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo Báo Bắc Ninh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *