Tại sao hoà giải viên cần họp riêng với từng bên trong cuộc họp hoà giải?

Sau một thời gian hòa giải, nếu có vấn đề nào trở nên khó thống nhất và khó đạt được tiến triển, Hòa giải viên lao động có thể đề xuất hai bên ngừng cuộc họp để họp riêng với từng bên nhằm tìm hiểu những mong muốn và lợi ích thực sự mà họ muốn đạt được. Hòa giải viên lao động nên giải thích rằng tất cả những thông tin thảo luận trong cuộc họp riêng này sẽ được giữ bí mật trừ khi được các bên cho phép chia sẻ với bên kia.

Tại cuộc họp riêng, cán bộ Hòa giải viên lao động có thể trao đổi thoải mái và thẳng thắn với một bên vì không có sự có mặt của bên kia. Hòa giải viên có thể cởi mở thể hiện sự cảm thông và có thể đặt nhiều câu hỏi thẳng thắn để họ có thể suy nghĩ linh hoạt hơn về các giải pháp cho vấn đề đang hòa giải. Hòa giải viên lao động cũng cần cố gắng tìm hiểu xem đâu là “phương án tối thiểu” mà các bên có thể nhượng bộ về vấn đề đang hòa giải.

Sau cuộc họp riêng với một bên, cán bộ Hòa giải viên gặp riêng với bên kia, nếu không thì bên này sẽ có thể nghĩ rằng Hòa giải viên lao động chỉ lắng nghe ý kiến và quan điểm phiến diện của một phía và họ có thể sẽ mất lòng tin vào cán bộ hòa giải.

Untitled

Sổ tay “Hướng dẫn kỹ năng hoà giải”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *