diễn đàn QHLĐ VN

Diễn đàn Quan hệ lao động 2016 sắp diễn ra

Diễn đàn Quan hệ Lao động 2016 sắp diễn ra – diễn đàn ba bên đầu tiên mở màn cho các hoạt động ba bên trong những năm tới. Với chủ đề “Đổi mới Quan hệ lao động Việt Nam trong tiến trình h...
lao-dong-tpp

Nội dung chủ yếu về lao động trong TPP

Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về lao động là nội dung luôn được đề cập đến trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Cũng như các FTA thế hệ mới khác, Hiệp định TPP không đưa ra tiêu chuẩn...