Quyền thương lượng tập thể

Quyền thương lượng tập thể (Right to collective bargaining)

  • Người lao động có quyền tự tổ chức, thành lập, tham gia hay hỗ trợ các tổ chức lao động, thương lượng tập thể thông qua các đại diện mà họ tự lựa chọn, và tham gia vào các hoạt động phối hợp khác nhằm mục đích thương lượng tập thể hay hỗ trợ hoặc bảo vệ lẫn nhau.

(Hoa Kỳ, Luật Quan hệ Lao động quốc gia, 1935, Điều 157)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *