Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể

Tiêu chí Tranh chấp lao động cá nhân Tranh chấp lao động tập thể
Chủ thể tham gia Là tranh chấp giữa một người lao động với người sử dụng lao động Là tranh chấp giữa một tập thể lao động với người sử dụng lao động
Lợi ích Chỉ liên quan đến lợi ích của một người lao động Liên quan đến lợi ích chung của nhiều người trong tập thể lao động
Nội dung tranh chấp Thường tranh chấp một nội dung Thường tranh chấp nhiều nội dung
Tính chất tranh chấp Thường là tranh chấp về việc người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ các quyền của người lao động Có thể tranh chấp về quyền hoặc về lợi ích.
Mức độ phức tạp Đơn giản và dễ giải quyết hơn Phức tạp và khó giải quyết hơn

CIRD

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *