Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong các KCN chiếm 20,7%

Các KCN Bắc Ninh đang sử dụng hơn 266,5 nghìn lao động, trong đó lao động nữ chiếm 65,3%, lao động địa phương 27,5%. Đặc biệt lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 20,7%, lao động người nước ngoài 1,3%.

8

Trong doanh nghiệp FDI, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện đăng ký nội quy lao động cho 25 doanh nghiệp. Đăng ký thoả ước lao động cho 23 doanh nghiệp,  cấp 1.123 Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Xác nhận 17 người nước ngoài đang làm việc trong các KCN không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. Tiếp nhận Thông báo về việc làm thêm giờ từ 200h đến 300h trong năm 2016 của 22 doanh nghiệp. Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho 431 lượt doanh nghiệp. Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho hơn 400 lượt doanh nghiệp về việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác lao động trong các KCN.

Theo baobacninh.com.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *