Kỹ năng diễn đạt lại vấn đề cho hoà giải viên trong cuộc hoà giải

Diễn giải vấn đề là việc Hòa giải viên nhắc lại nội dung mà hai bên tranh chấp vừa trình bày bằng ngôn ngữ của chính mình. Mục đích của việc diễn giải là nêu bật những điểm chính của lời nói, sắp xếp lại ý chính của lời nói mà không phải là việc sao chép lại câu nói. Việc nhắc lại vấn đề có trọng tâm và diễn đạt mạch lạc, rõ ràng và cụ thể hơn vấn đề tranh chấp chính là bằng chứng để thể hiện sự chú ý lắng nghe và nắm bắt vấn đề của Hòa giải viên lao động. Với vai trò hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp, Hòa giải viên cần biết cách thể hiện sự đồng cảm, sự thấu hiểu về vấn đề mà mỗi bên đang gặp phải nhưng không nên đưa ra bất cứ sự đánh giá hoặc phán xét nào cho mỗi bên.

Để nhắc lại vấn đề, Hòa giải viên có thể sử dụng những câu hỏi sau: “Có phải anh/chị vừa nói rằng…?; “Vậy theo quan điểm của anh/chị là…?”; “Điều này đã phản ánh đúng quan điểm của anh/chị chưa?”; “Anh/chị cảm thấy rằng…?

Sổ tay “Hướng dẫn kỹ năng hoà giải”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *