Những đóng góp đáng chú ý của Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO năm 2015

CIRD – Thực hiện vai trò được Bộ LĐTB&XH giao làm Chủ Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO, CIRD trân trọng giới thiệu những đóng góp đáng chú ý của Dự án năm 2015:

Thứ nhất, thúc đẩy QHLĐ tại Việt Nam tiến bộ, hài hoà và ổn định

– Hỗ trợ quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, thiết chế và pháp luật về quan hệ lao động;

– Hỗ trợ xây dựng 14 Nghị định và 1 Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn;

– Đóng góp bình luận vào 02 dự thảo Nghị định và 01 Thông tư;

– Hỗ trợ tổ chức hội thảo và cung cấp thông tin đầu vào cho hội thảo lấy ý kiến những nội dung về tố tụng lao động trong Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi);

– Hỗ trợ nghiên cứu quốc tế về cải cách QHLĐ và các thiết chế QHLĐ của nhà nước ở 9 quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam;

– Hỗ trợ tổ chức chuyến nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm tại In-đô-nê-xi-a;

– Phát triển QHLĐ tại địa phương thông qua hỗ trợ 5 tỉnh/TP triển khai thực hiện Đề án phát triển QHLĐ;

– Thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể tại doanh nghiệp;

– Hỗ trợ tổ chức hội thảo về Nghị định 60 về quy chế dân chủ cơ sở;

– Hỗ trợ VCCI Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa – Đồng Nai thực hiện thí điểm tăng cường đối thoại cho nhóm doanh nghiệp ở Đồng Nai;

– Hỗ trợ VCCI Tp. HCM hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện xây dựng cơ chế đối thoại định kỳ;

– Hỗ trợ VGCL thí điểm thương lượng tập thể ở 50 doanh nghiệp;

– Thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng lực hoạt động các cơ chế, thiết chếtrong QHLĐ;

– Nâng cao năng lực của Hội đồng tiền lương quốc gia thông qua các hoạt động chính: Cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến tiền lương tối thiểu và năng suất lao động; Hỗ trợ phương pháp xác định nhu cầu sống tối thiểu; Học tập kinh nghiệm tại Singpore; Hỗ trợ các cuộc đàm phán thảo luận thống nhất phương án tăng lương tối tiểu vùng cho các năm 2015, 2016;

– Nâng cao năng lực và kỹ năng tác nghiệp của hòa giải viên. Thông qua thực hiện thí điểm về hòa giải lao động tiếp tục được triển khai ở Đồng Nai sau hoạt động xây dựng hồ sơ quan hệ lao động tại doanh nghiệp;

– Hỗ trợ Sở LĐTBXH Tp. HCM xây dựng hướng dẫn giải quyết đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Thứ hai, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập toàn diện và sâu rộng của Việt Nam

– Hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán TPP. Cụ thể: Hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO (87, 98, 105) đã được Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (LĐTBXH) lên kế hoạch trình Chính phủ. Thông qua các hoạt động:

+ Nghiên cứu so sánh tính tương thích pháp luật và cơ chế thực hiện hiện hành so với các quy định trong các Công ước 87, 98 và 105.

+ Tập huấn nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Công ước 87, 98 và 105.

Thứ ba, nâng cao năng lực các bên

– Xây dựng sách Hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động;

– Hỗ trợ Tổng LĐLĐVN xây dựng sổ tay hướng dẫn về đối thoại xã hội;

– Xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quyền công đoàn và các hành vi không công bằng trong lao động;

– Hỗ trợ tổ chức 2 hội thảo tập huấn cho Ban Tổ chức (VGCL) về Điều 17 thành lập Công đoàn theo phương pháp mới;

– Hỗ trợ 33 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong chương trình thí điểm kiện toàn bộ máy, tổ chức và hoạt động;

– Hỗ trợ VCCI xây dựng Sổ tay hướng dẫn về đối thoại;

–  Cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên thành lập câu lạc bộ nhân sự;

– Tổ chức 2 lớp tập huấn về các vấn đề quan hệ lao động cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm của Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc và Hưng Yên.

Thứ tư, tăng cường hoạt động truyền thông và kết nối mạng lưới QHLĐ, qua đó nâng cao nhận thức và mối quan tâm của cộng đồng về QHLĐ

– Xuất bản Bản tin Quan hệ lao động 2 tháng/kỳ (tính tới hết 2015 đã xuất bản được 14 số);

– Hỗ trợ 12 cuộc Tọa đàm trong khuôn khổ Mạng lưới QHLĐ (IRNET);

– Hỗ trợ cho trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo về quan hệ lao động 26-28/03/2015.

Thứ năm, tiến hành các nghiên cứu nhằm phát triển

– Xây dựng “Báo cáo Quan hệ lao động – 30 năm vận động và phát triển”;

– Nghiên cứu về tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam;

– Báo cáo nghiên cứu về các bài học kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động thí điểm của Tổng LĐLĐVN giai đoạn 2010-2015;

– Báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình 2 năm triển khai Bộ luật Lao động;

– Báo cáo phân tích đối chiếu pháp luật lao động Việt Nam với các tiêu chuẩn lao động quốc tế./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *