Đối thoại xã hội là gì

Đối thoại Xã hội (Social dialogue)

  • Bao gồm tất cả các hình thức đàm phán, tham vấn hoặc đơn giản là trao đổi thông tin giữa cả ba hoặc hai trong số các đại diện Chính phủ, người sử dụng lao động người lao động về các vấn đề lợi ích chung liên quan đến chính sách kinh tế và xã hội.

(ILO, 2009, Gender, Employment and the Informal Economy: Glossary of Terms)

  • Đề cập các tương tác giữa người sử dụng lao động với người lao động, và các tổ chức đại diện tương ứng của họ, liên quan đến việc chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến, giải quyết các vấn đề, giải quyết xung đột, và thúc đẩy các lợi ích chung của các bên tham gia đối thoại. Đối thoại Xã hội có thể là:
  • Ba bên, liên quan đến các cơ quan Chính phủ, người lao động/công đoàn và người sử dụng lao động;
  • Hai bên, liên quan đến người lao động/công đoàn và người sử dụng lao động;
  • Đa bên, liên quan đến các cơ quan Chính phủ, người lao động/công đoàn, người sử dụng lao động với các đại diện của xã hội dân sự.

(Robert Heron, Social dialogue and workplace cooperation – An overview)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *