Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tổng kết công tác 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019


Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chủ trì Hội nghị
Sáng ngày 11/01, tại Hà Nội, Cục Quan hệ lao động và tiền lương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đánh giá tình hình công tác năm 2018, ông Lê Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương nêu rõ: Năm 2018, Cục đã triển khai thực hiện một khối lượng lớn các công việc chuyên môn cả trong và ngoài kế hoạch được Bộ giao. Kết quả triển khai các nhiệm vụ, công tác bảo đảm chất lượng, tiến độ, đóng góp tích cực vào thành công chung của toàn ngành, trong đó có một số kết quả nổi bật như:

Hoàn thành Đề án cải cách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Trên cơ sở đó đã tham mưu Bộ báo cáo Chính phủ trình Trung ương và lần đầu tiên Trung ương ban hành được một Nghị quyết chuyên đề về tiền lương (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương Lê Xuân Thành báo cáo tại Hội nghị

Hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác Bộ giao và các đề án phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hiệu quả Bộ luật lao động 2012 và khắc phục những tồn tại, hạn chế của các văn bản trong thời gian qua. Thực hiện cải cách hành chính, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và quốc gia.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tham gia xử lý kịp thời các cuộc đình công phức tạp không để kéo dài; tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và đình công một cách kịp thời, hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tranh chấp lao động và đình công năm 2018 giảm cả về số lượng và quy mô so với các năm trước đây.

Các cơ chế, chính sách về lĩnh vực lao động, quan hệ lao động và tiền lương do Cục tham mưu ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật, cơ bản đáp ứng theo yêu cầu của cơ chế thị trường và đòi hỏi của thực tiễn; phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định, tiền lương luôn là vấn đề “nóng”. Tuy nhiên, công tác này đã được Cục triển khai khá ổn về văn bản quy phạm pháp luật. Cục đã tham gia có hiệu quả với các đơn vị trực thuộc tuyên truyền và phổ biến pháp luật, đối thoại với doanh nghiệp. Cục là đơn vị được lãnh đạo Bộ đánh giá có chất lượng hoạt động tốt, công tác tham mưu có chất lượng.

Về nhiệm vụ trong tâm trong năm 2019, Thứ trưởng lưu ý Cục tiếp tục công tác hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong đó tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và đề xuất Ban Bí thư xây dựng chỉ thị mới về lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ phù hợp với tình hình mới.

Cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu công việc; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tham mưu.

Theo molisa.gov.vn

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *