Sửa đổi BLLĐ

Cơ sở nào tăng tuổi nghỉ hưu?

Theo dự thảo lần thứ nhất của Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, một trong những điểm sửa đổi là tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Dưới đây là một vài ý ...