Lao-dong-nu

Đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm

Tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến góp ý lần thứ 2, thay vì 2 phương án, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất một phương án mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm th...
Sửa đổi BLLĐ

​Có thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Dự thảo mới về Bộ luật lao động (sửa đổi) vừa được Bộ LĐTB&XH đưa lên trang web của cơ quan này để lấy ý kiến lần 2. Có một số thay đổi, trong đó có đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021. Theo d...