Lao-dong-nu

Không tăng ca, công nhân không thể sống được

Với mức lương tối thiểu vùng hiện nay,nhiều gia đình công nhân đang nuôi con hoặc phải cấp dưỡng cho cha mẹ phải sống rất kham khổ, phải sử dụng các sản phẩm dịch vụ rẻ tiền, kém an toàn. Chính vì vậ...