phuong-an-tinh-luong

Để doanh nghiệp tự chủ tiền lương có tốt hơn?

“Việc để doanh nghiệp tự chủ tiền lương chắc chắn câu chuyện tiền lương sẽ tốt hơn. Tiền lương mang tính thị trường nhiều hơn”. Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ, công chức trẻ đầu n...
Thue-2_Opt

Lương tối thiểu năm 2019?

Mức lương hiện tại vẫn khiến nhiều người lao động (NLĐ) phải sống chật vật, trong khi tới mỗi kỳ tăng lương, các bên đại diện NLĐ và chủ sử dụng lại tranh luận gay gắt về mức tăng. Để hạn chế bất cập...