Thue-2_Opt

Lương tối thiểu năm 2019?

Mức lương hiện tại vẫn khiến nhiều người lao động (NLĐ) phải sống chật vật, trong khi tới mỗi kỳ tăng lương, các bên đại diện NLĐ và chủ sử dụng lại tranh luận gay gắt về mức tăng. Để hạn chế bất cập...
luong-toi-thieu-1502875401766

Phải duy trì tiền lương tối thiểu

Việc duy trì tiền lương tối thiểu là cần thiết bởi đây chỉ là mức sàn thấp nhất do nhà nước công bố để bảo vệ lao động yếu thế có được một mức sống tối thiểu Hội đồng Tiền lương quốc gia (TLQG) vừa t...