8-tin-anhlamthem-1505489375256-1505520415027

84,4% NLĐ muốn làm thêm để tăng thu nhập

Viện Công nhân – Công đoàn ngày 15-9 cho biết qua khảo sát tình hình đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ), ngoài lương cơ bản, hằng tháng NLĐ còn có thêm thu nhập từ tiền làm thêm giờ, t...
1505460857-1

Lương tối thiểu đang bị lạm dụng

Mức lương tối thiểu Chính phủ quy định là mức sàn nhằm hạn chế việc trả lương tùy tiện quá thấp, chống bóc lột… Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã lạm dụng mức này để trả lương cho hầu hết người la...
Lao-dong-nu

Không tăng ca, công nhân không thể sống được

Với mức lương tối thiểu vùng hiện nay,nhiều gia đình công nhân đang nuôi con hoặc phải cấp dưỡng cho cha mẹ phải sống rất kham khổ, phải sử dụng các sản phẩm dịch vụ rẻ tiền, kém an toàn. Chính vì vậ...