images1371102_ngung_viec_2

Gia tăng các vụ ngừng việc tập thể

Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xảy ra 5 vụ ngừng việc tập thể, với sự tham gia của hơn 2.000 người lao động (NLĐ). So với cùng kỳ năm 2016, số vụ ngừng việc tập thể tăng ...