chot1-1515338861956

Chăm lo cho người lao động

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, năm 2017, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực, góp phần động viên đoàn viên và người lao động Theo Tổng ...
cong-doan-co-so

Phải thực sự đại diện cho người lao động

Tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động Ngày 2-3, Viện Công nhân (CN) và Công đoàn (CĐ) – Tổng ...
quan he lao dong

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Công đoàn cơ sở có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, giúp cân đối lợi ích và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… C...