chot1-1515338861956

Chăm lo cho người lao động

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, năm 2017, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực, góp phần động viên đoàn viên và người lao động Theo Tổng ...
cong-doan-co-so

Phải thực sự đại diện cho người lao động

Tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động Ngày 2-3, Viện Công nhân (CN) và Công đoàn (CĐ) – Tổng ...