89-chotcd-1505055066283

Triệt tiêu mầm mống tranh chấp

Cùng nhau ngồi lại giải quyết gút mắc là cách ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp Trở về sau chuyến nghỉ mát ngắn hạn tại Phan Thiết, tinh thần của gần 150 công nhân (CN) Công ty TNHH May An Bì...