phuong-an-tinh-luong

Để doanh nghiệp tự chủ tiền lương có tốt hơn?

“Việc để doanh nghiệp tự chủ tiền lương chắc chắn câu chuyện tiền lương sẽ tốt hơn. Tiền lương mang tính thị trường nhiều hơn”. Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ, công chức trẻ đầu n...
pbpl cong nhan

Chế độ bồi thường tai nạn lao động

Việc bồi thường đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động (TNLĐ). được thực hiện từng lần. TNLĐ xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần t...