Sửa đổi BLLĐ

Đề xuất nâng tuổi hưu nam lên 62, nữ 60

Lao động nam đủ 60 tuổi, nữ 55 từ ngày 1/1/2021 cứ mỗi năm tăng thêm 6 tháng làm việc cho đến khi nam đủ 62, nữ 60 tuổi sẽ nghỉ hưu. Bộ LĐ-TB-XH vừa đưa ra phương án sửa đổi quy định hiện hành và đề ...
chot1-1515338861956

Chăm lo cho người lao động

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, năm 2017, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực, góp phần động viên đoàn viên và người lao động Theo Tổng ...