tranh-chap-lao-dong

Vẫn khó đình công đúng luật

Được cho là đã sửa đổi cơ bản, toàn diện và căn cơ nhưng chương về giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi vẫn “rối” Trong hội thảo tham vấn những quy định ...
8-chotcd-1490193922218

Nhiều thỏa ước sao chép luật, thậm chí trái luật

Đề án Thư viện Thỏa ước lao động tập thể được đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến việc nâng chất lượng thỏa ước lao động tập thể của các đơn vị Tại hội nghị sơ kết Thư viện Thỏa ước lao độn...
chotcd-1490019394813

Luật không theo kịp thực tiễn?

Nhiều phát sinh trong quá trình thực hiện cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật Tại buổi khảo sát tình hình thực hiện Bộ Luật Lao động (BLLĐ) của Đoàn Đại biểu Quốc hội ...