t7

Tăng đối thoại, tạo thông hiểu

Khoảng 3 năm nay, định kỳ hằng tháng, tại Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam (gọi tắt là Công ty Minh An, KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai) diễn ra đối thoại giữa Ban giám đốc, người lao động, C...
Lao-dong-nu

Đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm

Tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến góp ý lần thứ 2, thay vì 2 phương án, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất một phương án mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm th...