quan he lao dong

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Công đoàn cơ sở có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, giúp cân đối lợi ích và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… C...
m

Hiểu luật để hành xử đúng

Các hình thức tuyên truyền đa dạng của các cấp Công đoàn đã giúp công nhân hiểu rõ pháp luật và hành xử phù hợp Trình độ hiểu biết về pháp luật của số đông công nhân (CN) còn hạn chế nên việc tuyên t...
diễn đàn QHLĐ VN

Diễn đàn Quan hệ Lao động 2016 sắp diễn ra

. Diễn đàn Quan hệ Lao động 2016 sắp diễn ra – diễn đàn ba bên đầu tiên mở màn cho các hoạt động ba bên trong những năm tới.  . Với chủ đề “Đổi mới Quan hệ lao động Việt Nam trong tiến tr...