8a446ae89ce21c8686f08039ff3294b2

Cần quan tâm hơn đến thương lượng tập thể

Để tăng lương, nâng cao đời sống công nhân lao động, ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, cho rằng, cần nâng cao hiệu quả của thương lượng tập thể, tổ ch...
89-chotcd-1505055066283

Triệt tiêu mầm mống tranh chấp

Cùng nhau ngồi lại giải quyết gút mắc là cách ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp Trở về sau chuyến nghỉ mát ngắn hạn tại Phan Thiết, tinh thần của gần 150 công nhân (CN) Công ty TNHH May An Bì...
chotcd-1504536859762

Kinh nghiệm quý từ những thỏa ước tiến bộ

Sự đồng lòng của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp việc ký kết thỏa ước lao động thuận lợi hơn Chia sẻ về quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước la...