diễn đàn QHLĐ VN

Diễn đàn Quan hệ Lao động 2016 sắp diễn ra

. Diễn đàn Quan hệ Lao động 2016 sắp diễn ra – diễn đàn ba bên đầu tiên mở màn cho các hoạt động ba bên trong những năm tới.  . Với chủ đề “Đổi mới Quan hệ lao động Việt Nam trong tiến tr...