Sửa đổi BLLĐ

Đề xuất nâng tuổi hưu nam lên 62, nữ 60

Lao động nam đủ 60 tuổi, nữ 55 từ ngày 1/1/2021 cứ mỗi năm tăng thêm 6 tháng làm việc cho đến khi nam đủ 62, nữ 60 tuổi sẽ nghỉ hưu. Bộ LĐ-TB-XH vừa đưa ra phương án sửa đổi quy định hiện hành và đề ...