luong-1510550650920

Cân nhắc kỹ khi tăng giờ làm thêm

Tiền lương tăng ca phải được tính theo lũy tiến để tương xứng với sự đánh đổi của người lao động Trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội trong tuần này, Bộ Lao động – Th...
bo_luat_lao_dong

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo ...