luong-1510550650920

Cân nhắc kỹ khi tăng giờ làm thêm

Tiền lương tăng ca phải được tính theo lũy tiến để tương xứng với sự đánh đổi của người lao động Trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội trong tuần này, Bộ Lao động – Th...