8-tin-anhlamthem-1505489375256-1505520415027

84,4% NLĐ muốn làm thêm để tăng thu nhập

Viện Công nhân – Công đoàn ngày 15-9 cho biết qua khảo sát tình hình đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ), ngoài lương cơ bản, hằng tháng NLĐ còn có thêm thu nhập từ tiền làm thêm giờ, t...
1505460857-1

Lương tối thiểu đang bị lạm dụng

Mức lương tối thiểu Chính phủ quy định là mức sàn nhằm hạn chế việc trả lương tùy tiện quá thấp, chống bóc lột… Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã lạm dụng mức này để trả lương cho hầu hết người la...