Untitled

Tìm kiếm nguyên nhân đình công

Có nhiều nguyên nhân khiến một cuộc đình công không xảy ra không đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đó có thể là do sự khác biệt lớn về cả văn hoá lẫn nhận thức giữa người lao động và ng...
Untitled

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động không chỉ là quá trình giúp các bên đạt được thoả thuận về một nội dung hay vụ việc cụ thể, mà còn giúp các bên hình thành được một cơ chế hiệu quả giải quyết các mâu t...
Untitled

Bản chất tranh chấp lao động và đình công

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử...