Nguoi-Lao-Dong

Đặc điểm của tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động được hiểu là những tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến quan hệ thuê mướn lao động và phát sinh tại nơi làm việc. Trong đó, tranh...
1_61350

Bản chất xung đột trong quan hệ lao động

Xung đột là một dạng của mâu thuẫn. Không phải mâu thuẫn nào cũng trở thành xung đột. Chỉ những mâu thuẫn lợi ích được bộc lộ giữa hai người (hay hai nhóm người mới gọi là xung đột. Do đó, về bản chấ...
Untitled

[Infographic] CPTPP: Cơ hội và thách thức

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn CPTPP và các văn kiện liên quan tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Theo tờ trình của Tổng Bí thư, C...