ty-le-that-nghiep-chia-theo-trinh-do

Tỷ lệ thất nghiệp Quý III năm 2015

Theo Tổng cục thống kê, tính tới Quý III năm 2015 cả nước có 1128,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15,9 nghìn người so với Quý II năm 2015. Đáng chú ý, tr...
manifestation - a group of people protesting

Các yêu sách đình công

STT Yêu sách Tần suất xuất hiện 1 Tăng lương 2141 2 Ăn ca 777 3 Phụ cấp lương 597 4 Tiền thưởng 396 5 Trợ cấp 361 6 Nợ lương, trả lương chậm 344 7 Cách tính lương 319 8 Giảm tăng ca 314 9 Đóng, hưởng...
cong doan co so

Khó khăn của công đoàn cơ sở

Các công nhân đánh giá rằng: Kỹ năng đàm phán, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể còn hạn chế; Trình độ nghiệp vụ còn yếu … là những khó khăn của các công đoàn cơ sở trong hoạt động ...