Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động...
ty-le-that-nghiep-chia-theo-trinh-do

Tỷ lệ thất nghiệp Quý III năm 2015

Theo Tổng cục thống kê, tính tới Quý III năm 2015 cả nước có 1128,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15,9 nghìn người so với Quý II năm 2015. Đáng chú ý, tr...
manifestation - a group of people protesting

Các yêu sách đình công

STT Yêu sách Tần suất xuất hiện 1 Tăng lương 2141 2 Ăn ca 777 3 Phụ cấp lương 597 4 Tiền thưởng 396 5 Trợ cấp 361 6 Nợ lương, trả lương chậm 344 7 Cách tính lương 319 8 Giảm tăng ca 314 9 Đóng, hưởng...
thuong luong

Quyền thương lượng tập thể

Quyền thương lượng tập thể (Right to collective bargaining) Người lao động có quyền tự tổ chức, thành lập, tham gia hay hỗ trợ các tổ chức lao động, thương lượng tập thể thông qua các đại diện mà họ ...
mo-hinh-quan-he-lao-dong-o-vie-nam

Mô hình Quan hệ lao động ở Việt Nam

Kinh nghiệm thế giới cho thấy mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế đều hình thành nên một hệ thống QHLĐ phù hợp với nền kinh tế đó. Thực tiễn thế giới cũng cho thấy là hệ thống quan hệ lao động của các nước...
cong doan co so

Khó khăn của công đoàn cơ sở

Các công nhân đánh giá rằng: Kỹ năng đàm phán, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể còn hạn chế; Trình độ nghiệp vụ còn yếu … là những khó khăn của các công đoàn cơ sở trong hoạt động ...