P1110454_MVUY

Tham vấn, tham vấn ba bên

Tham vấn (consultation): Là quá trình chia sẻ và bàn thảo thông tin, nhưng một bên vẫn có quyền đưa ra quyết định dựa trên sự bàn thảo và hướng dẫn quy định. Trong hầu hết các trường hợp, giới quản l...
dinh cong o ho chi minh

Đình công 5 tháng đầu năm 2017

Trong 5 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 133 cuộc đình công (110/133 cuộc xảy ra tại các doanh nghiệp FDI). Về số lượng tuy đã giảm 42 cuộc so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số lao động tham gia đình ...

Diễn đàn Quan hệ lao động 2016

Quan hệ lao động là quan hệ lợi ích trên cơ sở tự nguyện giữa người chủ và người thợ. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ các bên nhằm hướng đến quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Nhưng hỗ trợ nh...