Diễn đàn Quan hệ lao động 2016

Quan hệ lao động là quan hệ lợi ích trên cơ sở tự nguyện giữa người chủ và người thợ. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ các bên nhằm hướng đến quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Nhưng hỗ trợ nh...
chủ thể quan hệ lao động

Các nguyên lý quan hệ lao động

Tiếp nối viêc giới thiệu nội dung cuốn “Các nguyên lý quan hệ lao động”, CIRD trân trọng giới thiệu các nội dung: Chương II: Các chủ thể quan hệ lao động Chương III: Các cơ chế quan hệ la...
Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động...
ty-le-that-nghiep-chia-theo-trinh-do

Tỷ lệ thất nghiệp Quý III năm 2015

Theo Tổng cục thống kê, tính tới Quý III năm 2015 cả nước có 1128,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15,9 nghìn người so với Quý II năm 2015. Đáng chú ý, tr...
manifestation - a group of people protesting

Các yêu sách đình công

STT Yêu sách Tần suất xuất hiện 1 Tăng lương 2141 2 Ăn ca 777 3 Phụ cấp lương 597 4 Tiền thưởng 396 5 Trợ cấp 361 6 Nợ lương, trả lương chậm 344 7 Cách tính lương 319 8 Giảm tăng ca 314 9 Đóng, hưởng...