sumi 2

Sức mạnh thương lượng, sức mạnh đàm phán

Sức mạnh thương lượng, sức mạnh đàm phán (Bargaining power/ Bargaining strength) Khả năng của người lao động và giới chủ nhằm đảm bảo kết quả của quá trình thương lượng có lợi cho lợi ích của chính h...
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Bảo vệ công đoàn

Bảo vệ công đoàn (Protection of trade union) Người sử dụng lao động bị cấm việc dựa trên lý do lãnh đạo công đoàn hay tham gia vào các hoạt động của công đoàn để xem xét khi đưa ra quyết định liên qu...
doi-song-nguoi-lao-dong-khu-cong-nghep

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể (Collective industrial dispute) Là những bất đồng không giải quyết được giữa tập thể lao động (những người đại diện của họ) và người sử dụng lao động (những người đại diện...
P1110454_MVUY

Tham vấn, tham vấn ba bên

Tham vấn (consultation): Là quá trình chia sẻ và bàn thảo thông tin, nhưng một bên vẫn có quyền đưa ra quyết định dựa trên sự bàn thảo và hướng dẫn quy định. Trong hầu hết các trường hợp, giới quản l...
thuong luong

Quyền thương lượng tập thể

Quyền thương lượng tập thể (Right to collective bargaining) Người lao động có quyền tự tổ chức, thành lập, tham gia hay hỗ trợ các tổ chức lao động, thương lượng tập thể thông qua các đại diện mà họ ...
doi thoai xa hoi

Đối thoại xã hội là gì

Đối thoại Xã hội (Social dialogue) Bao gồm tất cả các hình thức đàm phán, tham vấn hoặc đơn giản là trao đổi thông tin giữa cả ba hoặc hai trong số các đại diện Chính phủ, người sử dụng lao động ngườ...
luong-1510550650920

Cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp

Shop steward Công đoàn Malta có một đại diện tại nơi làm việc gọi là “cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp”, là cầu nối hiệu quả giữa ban chấp hành công đoàn và bộ máy quản lý. Chủ yếu thông qua các cán...
IMG_5076_Fotor

Ban đại diện người lao động

Work council Áo: Do văn bản pháp luật về lao động của Áo tách biệt công nhân cổ trắng và công nhân cổ xanh nên quy định về việc bầu cử ban đại diện người lao động dựa trên hai nhóm lao động này cũng ...
8

Phúc lợi ngoài lương

Fringe benefits Ưu ái, hoặc chi trả không phải bằng tiền mặt mà người lao động nhận được ngoài lương. Phúc lợi ngoài lương có thể bao gồm hoãn nghỉ phép, bữa ăn miễn phí, đóng lương hưu, tiền thưởng,...
luong-toi-thieu-1502875401766

Tiền lương đủ sống

Living wages Mức tiền lương đủ để đáp ứng các nhu cầu sống tối thiểu của một gia đình quy mô trung bình trong một nền kinh tế nhất định. (David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of ...